Telefon
WhatsApp
rolex 179173 diamond bezel cartier tank francaise gold fake watches breitling e65062 valjoux 7734 movement review uk replica watches women's leather strap watches cartier watch repair nyc swiss replica watches rolex daytona stainless steel rolex submariner 18k gold price swiss jaeger lecoultre replica
Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k 1999 y?l?nda Necati DURKUT taraf?ndan Kad?köy-?STANBUL’ da kurulmu?tur.

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k bireylerde fark yaratan e?itimleri kendisine uzmanl?k alan? seçmi? bir kurumdur.

“Dinamik H?zl? Okuma”, “Dinamik Hat?rlama Teknikleri” vb. fark yaratma özelli?i kazand?racak e?itimlerdir.

Dinamik E?itim ve Dan??manl?k ,“Open” , “in house” ve “in company” seminerler düzenlemektedir.

Seminerlerin büyük k?sm? bireylerin uygulamalara kat?l?mlar?yla gerçekle?tirilmektedir.

Seminer sonunda kat?l?mc?lar?n kazand?klar? ve ba?ar?lar?n?n tespiti özel bir sertifika ile onaylanmaktad?r.

Kat?l?mc?lar isterlerse hat?rlama tekrar? yap?labilmektedir.

Proje ve hizmetlerimiz hakk?nda daha detayl? bilgi almak i?in Hemen Aray?n! 0216 330 22 06

B?Z S?Z? ARAYALIM