Hızlı Okuma Egzersiz Uygulaması Apk

Hızlı Okuma Programı

Hızlı Okuma Egzersiz Uygulaması

HIZLI OKUMA EGZERSİZ UYGULAMASI APK

ÖĞRENCİ OKUYUCU OLARAK KENDİNİZ

Bu yazıyı okumaya, kendi hızlı okuma becerileriniz üzerine düşünmekle ve mevcut okuma veriminizi değerlendirmekle başladınız.

Şimdi, bir okuyucu olarak kendinizi daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Hızlı okumayı öğrenmeye fiilen başlamadan önce bu kapsamlı değerlendirmeyi yapmanın iki nedeni var. Birincisi, bu si­zin daha hızlı okuma egzersiz programı ile hızlı okuma becerileri kazanmaya karşı kendi tutumunu­zun ne olduğunu bir kere daha gözden geçirmenizi sağlayacaktır, ikincisi, kendinize gerçekçi ve anlamlı hedefler saptamanız için sizi cesaretlendirecektir.

Yazılı her şeyin bir önemi olduğunu ve dolayısıyla uygun ve titiz bir şekilde ifade edildiğini kabul ederiz. Öyleyse bu dokümanları okurken neden özensiz davranıyoruz? Böyle öznel bir soruya cevap vermek zordur. Bu soruya ancak, kendimiz üzerine önce öğrenci sonra da okuyucu olarak dikkatle düşündükten sonra cevap verebiliriz.

HIZLI OKUMA EGZERSİZ UYGULAMASI ve HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

Kendinizi yansıtmayı cesaretlendirmenin bir yolu, iş hayatındaki önemine göz atmaktır. Sanayi toplumları, yüksek teknoloji toplumlarına dönüştü. Bu teknoloji ise muazzam bir bilgi birikimi oluşturdu. Bu bilgi patlaması o kadar büyük ki, birçok alandaki -zaten çok geniş olan- ortak bilgi hazinemiz her on yılda iki katına çıkıyor. Bu yeni bilgilerden haberdar olmanın en etkili yolu ise okumak. Her alanda okunması gereken şeylerin hacmi insanı sersemletecek kadar büyük. Ama bunları okumak, hem de verimli bir şekilde okumak gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde, iş hayatında karşılaşılan sorunlar daha da sersemletici olabilir. Çoğu işte büyük miktarda para söz konusu  ve iş adamları hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde önem taşıyan kararlar vermek durumunda olduklarından, yapılan her hata çok şeye mal olabilir. Dolayısıyla, işin gerektiği gibi yönetilmesinde hızlı ve Doğru okumanın önemli bir rolü vardır.

Zamanımızın çoğunu bilgi alarak, bilgileri düzenleyerek ve ileterek geçiriyoruz. Bu süreçlerin iyi işlemesi, hızlı okuma egzersiz uygulaması ve Hızlı  okuma becerilerine bağlıdır. Bu becerileri kazanmanın ilk adımı ise hemen şimdi arayıp Hızlı Okuma Programına kayıt olmaktır.                                                                           Tel: 216 330 22 06 – 507 243 1218

 

* ile işaretli alanaların doldurulması zorunludur.

Katılımcı Bilgileri:

Formu Dolduranın:

Help Text